شرکت بین المللی رستاک دی ایرانیان

شرکت رستاک دی ایرانیان خدمات خود در برخی از استان ها و شهرستان های کشور را از طریق نمایندگی ها ارائه می دهد. نمایندگان معتبر به شرح زیر می باشند:

 

استان                                            نماینده

خراسان رضوی (مشهد)           آقای مهندس امینی