شرکت بین المللی رستاک دی ایرانیان

مناسب برای نوشیدنی های گرم و سرد.

همراه با درب نی خور برای نوشیدنی های سرد 

درب پستونکی برای نوشیدنی های گرم.