قهوه باریس

باریس

درباره کارگاه برشته کاری باریس

کارگاه برشته کاری باریس سعی داشته تا با استفاده از علم قهوه و برشته کاری حرفه ای و تکیه بر شیمی قهوه با توجه به تغییرات شیمیایی در حین برشته کاری، قهوه تازه را با حفظ اصالت طعم و عطر مختص به کشتگاه و نژاد آن در دسترس علاقه مندان و مصرف کنندگان قرار دهد. همچنین کارگاه باریس تلاش دارد تا با استفاده از تنوع دانه سبز قهوه موجود در ایران، با صداقت کامل ترکیبهای متنوعی از قهوه های با کیفیت قابل قبول را با توجه به مولفه های ذاتی آنها بر اساس تستهای مختلف از جمله کاپینگ تهیه و ارائه نماید.

کارگاه برشته کاری باریس ثبات کیفیت محصولات خود را تضمین و با استفاده از کنترل های کیفی قبل و بعد از روستینگ، و روست پروفایلهای استاندارد هر قهوه کیفیت ثابت و خدشه ناپذیری را در اختیار مخاطبانش قرار دهد.
  • تماس : ۳۲۳۶۵۲۸۷-۰۳۱
  • آدرس سایت : www.bariscoffee.com

گالری تصاویر

تلفن : ۳۲۳۶۵۲۸۷-۰۳۱