آیس پک ایرانیان

آیس پک ایرانیان

آیس پک ایرانیان

آیس پک

اولین شعبه آیس پک در سال ۱۳۸۶ توسط مالک آن، بابک بختیاری، در خیابان نیاوران تهران افتتاح شد، سپس آیس پک شعبه دوم خود را در مرکز خرید گلستان تهران دایر نمود. در کمتر از ۶ ماه آیس پک ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور و امارات متحده عربی دایر نمود.

  • آدرس وبسایت :  www.icepackco.com‎

گالری تصاویر