شرکت بین المللی رستاک دی ایرانیان

آیس پک ایرانیان

اولین شعبه آیس پک در سال ۱۳۸۶ توسط مالک آن، بابک بختیاری، در خیابان نیاوران تهران افتتاح شد، سپس آیس پک شعبه دوم خود را در مرکز خرید گلستان تهران دایر نمود. در کمتر از ۶ ماه آیس پک ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور و امارات متحده عربی دایر نمود.

آدرس وبسایت :  www.icepackco.com

دیدگاه خود را بیان کنید